Lineage W ประกาศวันวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 4 พฤศจิกายนดูบอล 7 m

Lineage W ประกาศวันวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 4 พฤศจิกายนดูบอล 7 m

Lineage W ประกาศวันวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 4 พฤศจิกายน【ดูบอล 7 m】:NCSOFT ประกาศว่าเกม Lineage W ที