ขาหักใส่เหล็กกี่เดือนเดินได้

ขาหักใส่เหล็กกี่เดือนเดินได้

ขาหักใส่เหล็กกี่เดือนเดินได้: